Cập nhật: 09:07:33 19/10/2021

I. Nhà trường cung cấp mã đăng nhậpmật khẩu cho học sinh để dự thi (lấy mã học sinh từ Cơ sở dữ liệu của nhà trường).

II. Học sinh dự thi:

Bước 1: Truy cập phần mềm thi pháp luật trực tuyến tại địa chỉ: http://thitructuyen.pgdbactramy.edu.vn/

Bước 2: Đăng nhập bằng "mã đăng nhập" và "mật khẩu" do nhà trường cung cấp.

 

Hệ thống sẽ hiển thị “ tên cuộc thi, số câu hỏi, tổng số điểm, thời gian làm bài, ngày thi”.

 

Bước 3: Chọn “Bắt đầu thi” để bắt đầu làm bài thi.

- Thí sinh trả lời câu hỏi theo thời gian đã quy định.

- Sau khi làm bài xong, thí sinh chọn “Nộp bài” để hoàn thành bài thi của mình, đồng thời xem kết quả làm bài của mình (Số câu trả lời đúng, Tổng số điểm, Thời gian làm bài thi)

- Chọn “LÀM BÀI THI” bên trên góc phải màn hình để làm lại bài thi (Lưu ý: Mỗi thi sính được dự thi tối đa 02 lần/cuộc thi)

- Tra cứu kết quả làm bài của mình bằng cách chọn “TRA CỨU KẾT QUẢ”

Bước 4: Sau khi thi xong, thí sinh chọn “ĐĂNG XUẤT” bên góc phải màn hình để thoát khỏi hệ thống

Ghi chú: Trường hợp thí sinh quên mật khẩu thì liên hệ nhà trường để được cung cấp.