Cập nhật: 14:00:10 19/10/2021

I. Đối tượng, nội dung, hình thức

1. Đối tượng: Học sinh tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn huyện. Chia thành 2 bảng:

- Bảng A: Dành cho học sinh THCS;

- Bảng B: Dành cho học sinh tiểu học.

* Đối tượng không được tham gia: Người không thuộc đối tượng trên.

2. Nội dung: Kiến thức cơ bản của các văn bản luật liên quan đến: Luật Giáo dục, Luật Trẻ em, Luật Giao thông đường bộ, Luật phòng chống ma túy, Luật hôn nhân và gia đình và các văn bản hướng dấn thi hành luật trên.

3. Hình thức thi: Trực tuyến trên hệ thống tại địa chỉ: http://thitructuyen.pgdbactramy.edu.vn/

a. Dự thi:

- Thông tin người dự thi phải chính xác;

- Mỗi thí sinh chỉ có một tài khoản dự thi;

- BTC không công nhận thí sinh thiếu thông tin hoặc thông tin không chính xác.

b. Cách thi, tính điểm:

- Đề thi gồm 20 câu hỏi chính và một câu hỏi phụ, thời gian tối đa là 30 phút.

- Mỗi câu có 04 phương án, trong đó có 01 phương án đúng; thí sinh chọn câu trả lời.

- Thí sinh phải trả lời tất cả câu hỏi của lượt thi.

- Sau khi hoàn thành, thí sinh chọn "Nộp bài".

- Thí sinh dự thi tối đa 02 lần, hệ thống chọn KQ cao hơn.

- Sau khi hoàn thành, thí sinh có thể tra cứu kết quả tại mục "Tra cứu kết quả".

- Người đật giải là người trả lời nhiều số câu đúng nhất trong thời gian ngắn nhất.

- Trường hợp trùng số câu trả lời đúng và thời gian thì BTC xem xét KQ câu hỏi phụ.

- Trường hợp trùng các thông tin để xem xét KQ thì BTC sẽ quyết định.

II. Thời gian:

1. Thời gian thi: Từ 7 giờ 30 phút ngày 21/10/2021 đến 19 giờ 30 phút ngày 30/10/2021.

2. Tổng kết: Dự kiến ngày 05/11/2021.

III. Cơ cấu giải thưởng/ bảng:

1. Giải tập thể:

- 01 giải nhất: 1500000 đồng.

- 02 giải nhì: 1000000 đồng/ giải.

- 03 giải ba: 700000 đồng/ giải.

- 04 giải KK: 500000 đồng/ giải.

2. Giải cá nhân:

- 01 giải nhất: 1000000 đồng.

- 02 giải nhì: 800000 đồng/ giải.

- 03 giải ba: 500000 đồng/ giải.

- 04 giải KK: 300000 đồng/ giải.

* Cách tính giải tập thể: Theo thứ tự từ cao đến thấp tính theo điểm trung bình (tổng điểm các thí sinh của trường thi được chia cho tổng số học sinh của trường) cộng với điểm thưởng giải cá nhân.

Điểm thưởng giải cá nhân: Giải nhất (4 đ), Giải nhì (3 đ), Giải ba (2 đ), Giải KK (1 đ).

-------------------- (Trích Văn bản số 04/BTC-TL và Thông báo kết luận số 04/TB-TP ngày 19/10/2021 của Phòng Tư pháp huyện)--------------