Cập nhật: 09:21:55 15/10/2021

  Cuộc thi bắt đầu từ 7h30', ngày 21/10/2021 đến 19h30 ngày 30/10/2021